Categories
Uncategorized

Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg: begeleiding tot aan het levenseinde

Een persoon aan het einde van zijn leven wil vaak de laatste momenten van zijn leven doorbrengen in menselijke waardigheid, in zijn gebruikelijke omgeving en zonder pijn. Geen enkele verpleegkundige kan dit weigeren. Steeds meer mensen die ongeneeslijk ziek zijn willen de tijd die hen nog rest thuis doorbrengen. Palliatieve thuiszorg is voor hen een realistisch vooruitzicht geworden. Waarom kiezen patiënten zoveel voor deze mogelijkheid?

Bij palliatieve zorg gaat het om de zorg van een persoon met een ernstige ziekte. Palliatieve zorg thuis stelt mensen in staat om in hun eigen huis te blijven en tot aan het levenseinde kwaliteitszorg te ontvangen. Velen van hen kiezen voor zorgverleners met ervaring in palliatieve verpleging en verzorging.

thuisverpleging vita

Contacteer ons nu!

Thuis sterven, omringd door je geliefden

De term thuis sterven suggereert dat het betekent sterven binnen je eigen vier muren. In principe wordt met 'thuis sterven' een sociale context bedoeld: vrienden, familie, buurt. Stervenden in deze zin een thuis geven is waar Thuisverpleging Vita voor staat. Wij stellen patiënten en hun mantelzorgers in staat te participeren in de samenleving, ondanks dementie en verwarring, ondanks kwetsbaarheid en afhankelijkheid van hun medemens, en ondanks een existentiële onzekerheid die alles domineert.

Met palliatieve behandeling aan huis wordt in sommige situaties het onnodig lijden van de zieke voorkomen en verlicht en wordt de kwaliteit van leven zoveel mogelijk verhoogd. Het doel van palliatieve zorg thuis is dan ook het vergroten van het welzijn van de patiënt en zijn familie. Op deze manier kunnen zowel fysieke behoeften als alles wat met persoonlijke hygiëne te maken heeft, worden gedekt. Wanneer iemand op het punt staat de laatste reis te maken, dan is het tijd om verenigd te zijn, die persoon te omringen met een professioneel zorgteam en hem zo goed mogelijk te begeleiden.

Palliatieve thuiszorg: de verbindende factor

De palliatieve thuiszorg is overigens niet uitsluitend gericht op de laatste levensfasen. Zorgverleners dragen in belangrijke mate bij aan de algemene zorg voor patiënten in situaties van gevorderde ziekte of kwetsbaarheid. Een palliatief verpleegkundige verdiept zich in fundamenteel geïndividualiseerde zorg en is vooral gericht op het behoud van de autonomie van de patiënt vanuit een ethische en klinische basis.

De ziekte stelt de patiënt centraal, maar ook zijn omgeving, zijn familie, alles wat waardigheid geeft aan zijn leven en dagelijkse activiteiten. Dit is soms zeer complex. Binnen het team is de palliatief verpleegkundige de verbindende factor tussen het gezin, de patiënt en de artsen. Diens rol is om de behoeften van de patiënt en hun families vast te leggen en door te geven aan de rest van het zorgteam. Zo kan een multidisciplinaire therapeutische plan worden opgesteld.

Een team van deskundigen

Palliatieve thuiszorg kan niet door slechts één persoon worden verleend. De aanwezigheid van een multidisciplinair team blijft verplicht en bestaat uit verschillende spelers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. In zo een team zitten onder anderen een arts, apotheker, psycholoog, paramedisch, verpleegkundig assistent, kinesist, thuishulp en verzorgenden. Het team helpt de wensen van de patiënt thuis te realiseren. Ze moet in staat zijn om de wensen en behoeften van de patiënt aan het einde van zijn leven te identificeren. Een goed palliatief team bestaat doorgaans uit een ondersteuningsteam van palliatieve zorgnetwerken en een mobiel team, dat fulltime beschikbaar moet zijn.

Om een goede samenwerking te bevorderen, zorgen wij ervoor dat de verschillende actoren hun interventie coördineren. Naast human resources blijft de installatie van specifieke apparatuur een onvermijdelijke voorwaarde. In geval van nood moet het team hun toekomstige zorg al plannen. Een vroegtijdige zorgplanning is dan ook essentieel. De behandelende arts kan zelfs vroegtijdige voorschriften uitdelen voor verlichting van pijn en pijnbestrijding, en de patiënt moet in contact blijven met een ziekenhuisafdeling die hem kan ontvangen.

thuisverpleging vita

Contacteer ons nu!

Het verlenen van comfortzorg

Ons werk bestaat onder meer uit het verlenen van comfortzorg. Deze specifieke zorg komt voort uit een situatie van negatieve prikkels en spanningen, die comfortbehoeften voortbrengen in interventies om Thuis sterven, omringd door je geliefden

De term thuis sterven suggereert dat het betekent sterven binnen je eigen vier muren. In principe wordt met 'thuis sterven' een sociale context bedoeld: vrienden, familie, buurt. Stervenden in deze zin een thuis geven is waar Thuisverpleging Vita voor staat. Wij stellen patiënten en hun mantelzorgers in staat te participeren in de samenleving, ondanks dementie en verwarring, ondanks kwetsbaarheid en afhankelijkheid van hun medemens, en ondanks een existentiële onzekerheid die alles domineert.

Met palliatieve thuiszorg wordt in sommige situaties het onnodig lijden van de zieke voorkomen en verlicht en wordt de kwaliteit van leven zoveel mogelijk verhoogd. Het doel van palliatieve zorg thuis is dan ook het vergroten van het welzijn van de patiënt en zijn familie. Op deze manier kunnen zowel fysieke behoeften als alles wat met persoonlijke hygiëne te maken heeft, worden gedekt. Wanneer iemand op het punt staat de laatste reis te maken, dan is het tijd om verenigd te zijn, die persoon te omringen met een professioneel zorgteam en hem zo goed mogelijk te begeleiden.
deze behoeften te bevredigen, waardoor de spanning in een positieve richting wordt verplaatst. De patiënt voelt of de spanning verandert door het toepassen van de interventies.

De verpleegkundige gaat regelmatig na of de patiënt daadwerkelijk het gevoel van comfort ervaart. Deze zorgverlener bepaalt of de getroffen comfortmaatregelen het comfort verhogen of dat er een nieuwe maatregel moet worden getroffen. De comfortmaatregelen kunnen heel eenvoudig zijn, zoals de patiënt schoon, droog en in een goede positie houden, voedsel aanbieden, zorgen voor een koele omgeving, ramen openen of sluiten, licht beheren en lawaai elimineren. Ook speelt de zorgverlener een belangrijke rol bij de pijnbestrijding, om zodoende een waardig levenseinde zonder pijn te helpen bewerkstelligen voor de patiënt.

De grenzen van thuiszorg

Niet in alle gevallen kan worden volstaan met thuiszorg. Als de symptomen verergeren, is het huis geen goede plek om met noodsituaties om te gaan. Complicaties zoals herhaaldelijk braken, obstructies en ernstige gedragsstoornissen kunnen niet thuis worden behandeld. Andere stadia vormen ook beperkingen voor de patiënt en zijn omgeving: de terugkeer naar huis, die vóór installatie moet worden aangepast aan de behoeften van de patiënt. Voor de specifieke afweging van deze zorg zijn enkele voorwaarden nodig.

Dit zijn de behoefte aan specifiek materiaal, de beschikbaarheid van een psychologische omgeving en de tussenkomst van een opgeleid en gespecialiseerd team. De professionals waaruit dit team bestaat, moeten dezelfde kwaliteit van zorg kunnen bieden als in het ziekenhuis. Materialen of apparatuur zijn ook belangrijk. Bovendien moet er een assessment worden uitgevoerd om de woonomstandigheden, acceptatie en beschikbaarheid van de woonomgeving van de zieke te verifiëren.

Voordelen voor de patiënt

Thuiszorg kan zijn grenzen hebben. Maar als veel mensen aan het einde van hun leven voor palliatieve zorg thuis kiezen, is dat vooral omdat het verschillende voordelen biedt:

Het stelt hen in staat om hun privacy te respecteren. Alle palliatieve zorgprofessionals zijn thuis beschikbaar en kunnen kwaliteitszorg bieden dankzij de huidige vooruitgang in de geneeskunde.
De zorg sluit aan bij de behoeften van patiënten. Zieken blijven uit de ziekenhuisomgeving en kunnen het leven beëindigen met hun dierbaren om zich heen.
Palliatieve zorgverleners zijn beschikbaar om naar de patiënt en zijn familieleden te luisteren. Het zijn mensen die adequaat zijn opgeleid.
In veel gevallen wordt palliatieve zorg thuis door de verzekering gedekt. De patiënt kan financiële steun krijgen om de administratieve procedures te vergemakkelijken, maar soms zijn er wel een paar beperkingen.

Omringd door mensen die van je houden

Voor de meeste mensen is palliatieve zorg thuis voor een levenseinde in betere omstandigheden de beste oplossing. Het is de patiënt die er vooraf om vraagt, en het is een behandelend of ziekenhuisarts die er alles aan doet om de keuze van de patiënt te respecteren.

Thuisverpleging Vita biedt palliatieve zorg om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen en te monitoren. Het huis wordt zo een ruimte die kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarin kan je familielid of vriend(in) thuis blijven of op de plek die zich het prettigst voelt, omringd door hun herinneringen en de mensen van wie ze houden.

Op deze manier, en dankzij het werk van de eerstelijnszorg en de hand van een palliatief zorgteam, is het gemakkelijker om zorg te dragen voor de fysieke en emotionele toestand van patiënten en hun families. Thuisverpleging Vita beschikt over een groot team van mensen met de nodige opleiding en een hart voor hun medemens.

thuisverpleging vita

Contacteer ons nu!

Voor al je thuiszorgmateriaal

ZORGTHUISWINKEL

VITA
WhatsApp
Hallo,
Heb je een vraag voor Thuisverpleging VITA? Stel ze dan gerust. We helpen je met plezier verder.